Vi kan kylbilar

Vi har levererat och servat kylbilar i över 15 år.
Vänd er med förtroende till oss för en trygg affär.

Ring 040-930100 Begär offert

Kylbil Malmö

Då man jobbar med varor som måste hållas kylda så ställer det stora krav på transportfordonet. Att ha ett undermåligt kyl- och fryssystem för transportbilen är att riskera stora ekonomiska förluster då kortare avbrott kan leda till att varor förstörs eller tappar sin status som frysvaror. För kylbil i Malmö bör du vända dig till oss på Bil & Marin då vi har den utrustning som krävs för olika bilmodeller. Vi kan bygga om ett transportfordon så att det fungerar som kyl- och frysbil på ett mycket effektivt vis. Dessutom kan du hyra kylbil av oss.

Hög kapacitet är viktigt

En kylbil är beroende av ett kylsystem med hög kapacitet. Då transporter kan ta längre tid på grund av köer och förseningar gäller det att lastutrymmet håller en jämn temperatur. Det får inte uppstå problem med kylutrustningen bara för att man blir tvungen att stå stilla och gå på tomgång.

För leveranser i städer med mycket trafik är det viktigt att satsa på ett kylsystem som inte påverkas av bilens varvantal. När du vänder dig till oss på Bil & Marin så ser vi inte bara på den bilmodell som du vill utrusta med kylutrymme, vi tar också reda på hur dina transporter ser ut så du får det allra bästa systemet för dina behov.

Smidig drift

Då du väljer rätt typ av kylaggregat från start kan du se fram emot bra drift och lägre driftskostnader. Dessutom är kvalitetsutrustning mycket viktigt med tanke på att bra kylaggregat även kräver mindre underhåll.

Hos Bil & Marin jobbar vi med olika märken och modeller och kan även utföra reparationer på existerande system som behöver ses över för optimal funktion. Med effektiv och smidig teknik blir underhållstiden minimal så att du kan fokusera på dina kunder och leveranser.

Välkommen!

Bil & Marinelektriska AB

Bil & Marin Elektriska AB i Malmö klarar det mesta inom elektriska system, värme och kyla för olika bilmärken.

Kontaktinformation

Bil & Marinelektriska AB

Kontakt

Vänd dig till oss för service, reparation och installation i bilar och andra fordon.